ÁLLÁS KÍNÁLAT PÉNZÜGYI-KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ

2015-05-06 08:18:41


Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltsége

pénzügyi-költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9913 Szarvaskend, Fő utca 66.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati könyvvitel, költségvetés és beszámolók készítése, képviselő-testület és a polgármester pénzügyi, gazdasági döntéseinek előkészítése, egyéb pénzügyi,gazdasági, számviteli feladatok, adóbevallások készítése, pályázatok készítése, elszámolások, munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, középfokú pénzügyi számviteli szakképesítés vagy mérlegképes könyvelői végzettség,

§         költségvetési területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, államháztartási vagy vállalkozási mérlegképes könyvelő,

§         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében regisztráció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.(III.20.)Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz; Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása ( a pályázat elnyerése esetén); A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Baranyai Roland - jegyző nyújt, a 06304494225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9913 Szarvaskend, Fő utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-költségvetési ügyintéző .

§         Személyesen: dr.Baranyai Roland - jegyző, Vas megye, 9913 Szarvaskend, Fő utca 66.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 26.