FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

2016-07-11 10:14:46


Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltség jegyzője felhívja az érintettek figyelmét,hogy - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI.törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében -a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség elmulasztása közérdekű védekezést von maga után, amely szerint az önkormányzat által megbízottak hozzájárulás és előzetes értesítés nélkül jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni. 

A munkálatok és az eljárás költségei az ingatlan használót terhelik!!!

A helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderítést) belterületi ingatlanon az önkormányzat jegyzője - /az ügyfél előzetes értesítése nélkül végezhet helyszíni ellenőrzést/- végez.

A közérdekű védekezés elrendelésére a jegyző jogosult.

A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függő összegű növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot! 

A bírság mértéke 15.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedhet.

A bírság és a közérdekű védekezés összegét -annak meg nem fizetése esetén az állami adóhatóság hajtja be.

Kérem az érintetteket, hogy mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kötelezettségüket önként teljesítsék.

A parlagfűvel szennyezett területeket az önkormányzat és a jegyzőség dolgozói rendszeresen ellenőrzik.

 

Szarvaskend, 2016. JÚLIUS 11.                                                                            

                                                                                                                                             dr.Baranyai Roland

                                                                                                                                                              jegyző